Istra 2023
TopTravel » Evropski gradovi » Hrvatska  » Istra 2023

ISTRA

Pula, Opatija i Rijeka

Sa mogućnošću fakultativne posete Brionima i Rovinju

5 dana / 2 noćenja / autobusom

09.11 - 13.11.2023. – DAN PRIMIRJA

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN, ČAČAK – BEOGRAD – PULA

Polazak iz Čačka u 19:30. Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt parka, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 

2.DAN, PULA

U jutarnjim časovima dolazak u Pulu. Pešačka tura sa lokalnim vodičem kroz najinteresantnije znamenitosti drevne Pule: Pulska Arena, Avgustov Hram, Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata, Đardini... Slobodno vreme za ručak i kafu. Smeštaj u hotel. Odmor u hotelu. Noćenje.

 

3.DAN, PULA – BRIONI

Doručak.  U prepodnevnim časovima polazak za Fažanu, gde ostavljamo autobus i odakle nas trajekt vodi ka Brionima. Obilazak Velikog Briona u trajanju oko 3 sata; izvodi se delimično peške, a delimično panoramskim vozom, u pratnji lokalnog vodiča. Posećuje se safari park, golf teren, crkva Sv. Germana, izložba prirodnih nauka, foto izložba Tito na Brionima, Botanički vrt…Kuća za brodice Povratak u Pulu. Slobodno vreme. Noćenje.

 

4.DAN, PULA – (Rovinj, fakultativno) – OPATIJA – RIJEKA

Doručak. Odjava iz hotela. Fakultativni izlet do Rovinja. Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – Tržnica, Balbijev luk, Ulica Grisia, Crkva sv. Eufemije, Gradske zidine, Stari grad. Povratak po ostatak grupe u Pulu i polazak na putovanje do Opatije. Slobodno vreme za kafu i šetnju u Opatiji. Nastavak puta ka Rijeci. Slobodno vreme za samostalni obilazak grada. Predlažemo - riječki korzo, katedrala Sv. Vida, gradski toranj, crkva Sv. gospe Lurdske... Slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran povratak za Beograd i Čačak.

 

5.DAN, RIJEKA – BEOGRAD – ČAČAK

Dolazak u Beograd/Čačak u jutarnjim časovima. Kraj programa.

cenovnik istra dan primirja 2023

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,

- Smeštaj u hotelu Veli Jože 2* u centru Pule, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni),

- Smeštaj u 1/2, 1/2+1 sobama,

- Boravišnu taksu

- Usluge vodiča u svakom autobusu,

- Uslugu lokalnog vodiča u Puli,

- Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Fakultativne izlete*:

- Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – 15 €

- Obilazak Velikog Briona (pešačka tura + panoramski voz + lokalni vodič) – 45 €, uključuje Povratnu kartu za brodić u Fažana – Brioni – Fažana, – Propusnice za NP Brioni, izlet delimično peške, a većim delom panoramskim vozom i uz lokalnog vodiča. Posetite prirodu Briona, safari park, golf teren, crkvu Sv. Germana, prirodnjačku izložbu, izložbu fotografija Tito na Brionima, Botaničku baštu

- Obilazak Arene u Puli sa lokalnim vodičem – 15 €

- Individualne troskove putnika,

- Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 55 € u hotelu Veli Jože 2*

- Doplata za transfer iz Kragujevca, Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, iz Požege 1000 RSD (minimalan broj za realizaciju transfera je 4); za polaske iz Niša 25€ i Novog Sada 25€ (bez ograničenja u broju putnika),

- Međunarodno zdravstveno osiguranje.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

*Cene fakultativnih izleta nisu garantovane i zavise od inflatornih kretanja koja su u evropi učestala od 2022. godine. ino partner i agencija zadržavaju pravo promene cena fakultativnih izleta do početka realizacije putovanja. ukoliko putnik ne želi da prihvati promenu cene fakultatvnog izleta nije u obavezi da uplatiisti.

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izletasu promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,

- Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3  jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,

- Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman Travel.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Sobe su standardne, dvokrevetne (1/2) i dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (1/2+1). Doručak je kontinentalni. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnom: Smeštaj je u Puli na oko 500 metara od centra, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom.

Primer: Hotel Veli Jože je bivši vojni hotel, sa urednim sobama, prostranim i novijim nameštajem. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom,tv-om, telefonom, Doručak je švedski sto u hotelskom restoranu.  Wifi je dostupan besplatno u zajedničkim prostorijama.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.

 

NAPOMENE:

- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

- Organizator putovanja  zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije

- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza–“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

 

Turistička agencija JUNGMAN TRAVEL poseduje garanciju putovanja u visini od 30.000 € (polisa osiguranja br. 470000054116) osiguravajuće kompanije “TRIGLAV osiguranje a.d.o.”. za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Garancija putovanja aktivira se prijavom korisnika garancije putovanja pisanim putem, preko e-mail-a, telegramom ili na neki drugi sličan način na adresu: TRIGLAV osiguranje a.d.o. Novi Beograd, Milutina Milankovića 7A, tel: +381 11 33 05 100, e-mail: office@triglav.rs

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja – Jungman Travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021.

Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 13.06.2023.

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS

Mi smo tu da osluškujemo vaše potrebe i da vam ponudimo jedinstveno putovanje u skladu sa vašim željama i budžetom. Želja i ideja o putovanju su dovoljne a mi smo tu da ih pretvorimo u stvarnost.

Kažite nam šta želite i mi ćemo znati šta da vam preporučimo
Sve možemo da odradimo on-line u jako kratkom roku
Dugogodišnje iskustvo u kreiranju turističkih putovanja
Mnogo zadovoljnih korisnika usluga