Pula i Brioni Jesen 2023
TopTravel » Evropski gradovi » Hrvatska  » Pula i Brioni Jesen 2023

BRIONI, PULA I OPATIJA

Noćenje na Brionima sa mogućnošću fakultativne posete ROVINJU

12.10. – 16.10.2023.

5 dana / 2 noćenja / autobusom

JESENJE PUTOVANJE

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN, BEOGRAD (ČAČAK)

Polazak iz Čačka u 20:00 h. Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt park, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska).

 

2.DAN, PULA - BRIONI

U jutarnjim časovima dolazak u Pulu. Pešačka tura kroz najinteresantnije znamenitosti drevne Pule*: Pulska Arena, Avgustov Hram, Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata, Mletačka tvrđava. Slobodno vreme za ručak i kafu. U poslepodnevim časovima polazak za Fažanu, gde ostavljamo autobus i odakle nas trajekt vodi ka Brionima. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 

3.DAN, BRIONI

Doručak. Fakultativni izlet:

– obilazak Velikog Briona u trajanju oko 3 sata; izvodi se delimično peške, a delimično panoramskim vozom, u pratnji lokalnog vodiča. Posećuje se safari park, golf teren, crkva Sv. Germana, izložba prirodnih nauka, foto izložba Tito na Brionima, Botanički vrt , kuća za Brodice…. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

4.DAN, BRIONI – ROVINJ (fakultativno) – OPATIJA

Doručak. Slobodno vreme. Mogućnost odlaska na poludnevni fakulativni izlet do Rovinja. Obilazak grada sa lokalnim vodičem – Tržnica, Balbijev luk, Ulica Grisia, Crkva sv.Eufemije, Gradske zidine, Stari grad. U radnim popodnevnim časovima, povratak u Fažanu. Putovanje do Opatije. Slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran povratak za Beograd.

 

5.DAN, OPATIJA – BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa.

PULA I BRIONI NOVO 2023

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr.  tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

- Smeštaj u hotelima Neptun 3* i Istra 3* u standard i superior sobama  na Brionima, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni),                        *(Hoteli Istra i Neptun su dva krila iste zgrade)

- Povratnu kartu za brodić u Fažana – Brioni – Fažana,

- Propusnice za NP Brioni,

- Smeštaj u 1/2, 1/2+1 sobama,

- Obilazak kuće za Brodice,

- Boravišnu taksu,

- Usluge vodiča u svakom autobusu,

- Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Obilazak Velikog Briona (pešačka tura + panoramski voz + lokalni vodič) – 35 €, delimično peške, a delom i panoramskim vozom i uz vodiča. Posetite prirodu Briona, safari park, golf teren, crkvu Sv. Germana, prirodnjačku izložbu, izložbu fotografija Titio na Brionima,  Botaničku baštu…..

– Obilazak Arene u Puli sa lokalnim vodičem – 15 €,

– Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – 15 €,

– Individualne troskove putnika,

– Doplata za jednokrevetnu sobu Neptun 3* i Istra 3* – isključivo na upit

Doplata za polazak iz Novog Sada 25 €, iz Niša 25€, za polazak iz Užica, Kragujevca, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, za polazak iz Požege 1000 RSD, (minimalan broj za realizaciju transfera je 4)

– Međunarodno zdravstveno osiguranje.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

*Sve cene fakultativnih izleta u programu Brioni, Pula i Opatija  jesen, podložne su promeni. Trenutno stanje na tržištu, uslovljeno velikim poskupljenjima i inflacijom u Evropi, ne dozvoljava da agencija garantuje cene fakultativnih izleta u trenutku potpisivanja Ugovora o putovanju.

 

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

 

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja,

- Odloženo plaćanje na rate: 40% prilikom rezervacija, ostatak (60%) na 3 jednake mesečne rate, čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu,

- Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina,

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je na Velikom Brionu, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom.

Primer: Hoteli Neptun 3* i Istra 3* nalaze se pored samog mora u luci ostrva Veliki Brion. Većina soba ima balkon sa kojeg se pruža pogled na park ili more, a prostrani apartmani imaju velike balkone sa pogledom na more. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom,tv-om, telefonom. Doručak je švedski sto u hotelskom restoranu. Wifi je dostupan besplatno u zajedničkim prostorijama.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi švedskog stola.Švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

 

NAPOMENE:

- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa,

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

- Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije,

- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementimazaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

 

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec danaod dana utvrđivanja nedostatka,

- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja –Jungman travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021. Uz ovaj program važi cenovnik br.1 od 22.02.2023

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS

Mi smo tu da osluškujemo vaše potrebe i da vam ponudimo jedinstveno putovanje u skladu sa vašim željama i budžetom. Želja i ideja o putovanju su dovoljne a mi smo tu da ih pretvorimo u stvarnost.

Kažite nam šta želite i mi ćemo znati šta da vam preporučimo
Sve možemo da odradimo on-line u jako kratkom roku
Dugogodišnje iskustvo u kreiranju turističkih putovanja
Mnogo zadovoljnih korisnika usluga