Azurna Obala Nova Godina 2023
TopTravel » Azurna Obala Nova Godina 2023

AZURNA OBALA

- DOČEK NOVE 2023. GODINE -

Nica, San Remo + Sirmione

29.12.2022-03.01.2023.

6 dana/ 4 noćenja, autobusom

DODATNA VREDNOST – BESPLATAN OBILAZAK SIRMIONEA NA LAGO DI GARDI

 MOGUĆNOST  POLASKA IZ NOVOG SADA


PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN, ČAČAK – BEOGRAD – VIĆENCA

Polazak iz Čačka u 06:00, iz Beograda u 08:00. (tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred polazak na putovanje) Prelazak državne granice, vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim pauzama. Ulazak u Italiju u popodnevnim satima, putovanje pored Trsta, Venecije i Padove. Dolazak i smeštaj u hotel u okolini Vićence u večernjim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2.DAN, SIRMIONE – NICA

Doručak. Polazak iz hotela u 08:00, vožnja do živopisnog gradića Sirmione na obali jezera Garda. Šetnja do starog grada – utvrđenja Skaliđerijevih. Kraće slobodno vreme za kafu i šetnju pored jezera. Nastavak putovanja, vožnja pored Breše i Kremon, a potom duž Ligurske – Cvetne obale. Ulazak u Francusku u popodnevnim satima. Dolazak u Nicu – kraljicu Azurne obale. Odlazak u hotel , smeštaj. Popodnevni obilazak grada – pešačka zona ulice Žan Medsen, trg Masena, izlazak na Englesko šetalište, stari deo grada , hotel Negresko. Slobodno vreme u pešačkoj zoni. Noćenje.

 

3.DAN, NICA – ANTIB – KAN – NICA

Doručak. Fakultativni izlet – živopisni Antib sa tvrđavom Kare, stari grad i Pikasov muzej gde se čuvaju slike, crteži i keramika koje je u Antibu stvarao veliki umetnik. Kan-grad filma i svetskog glamura sa starim gradom i kulom Suke, Gradska kuća, Festivalska palata, Kroazeta, Srpska ulica, hotel Karlton. Povratak u Nicu u kasnim popodnevnim satima. Slobodno vreme za pripremu za doček Nove godine. Fakultativni doček u Monte Karlu na trgu Kazino uz muziku, svetlosne efekte i veliki vatromet u ponoć. Srećna Nova 2023-a godina! Povratak u smeštaj u posleponoćnim satima. Noćenje.

 

4. DAN, NICA – SELO EZ I FABRIKA PARFEMA – MONAKO – MONTE KARLO

Doručak. U podnevnim satima polazak na fakultativni izlet selo Ez i obilazak fabrike esencija parfema i kozmetike Fragonar. Vožnja za Monako živopisnim lokalnim putem sa najlepšim pogledom na Vilfranš i Bolije, mondenska letovališta. Obilazak minijaturne Kneževine: Okeanografski muzej (spolja), deo Egzotičnog vrta, crkva Svetog Nikole, palata Grimaldijevih, vidikovac. Preko luke La Kondamin odlazak u Monte Karlo, šetnja do čuvenog Kazina, hotela i kafea Paris. Slobodno vreme. Povratak u Nicu, slobodno vreme. Noćenje.

 

5. DAN, NICA – SAN REMO

Doručak. Izlazak iz hotela, slobodno vreme do 14h kada je predviđen polazak iz Nice. Odlazak za Italiju-San Remo, šetnja do Kazina, Ruske crkve i starog grada. Nastavak putovanja, vožnja preko Italije, noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.

 

6. DAN, SAN REMO – BEOGRAD – ČAČAK

Dolazak u Beograd/Čačak u prepodnevnim satima. Kraj programa.

cenovnik azurna obala novo

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga hrane i pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja.

- Smeštaj u hotelu 3* u Nici (Azurea www.hotel-azurea.com i slični u Nici) na bazi 3 noćenja sa doručkom ( slano – slatki buffet) u 1/2 i 1/2+ 1 sobama ( trokrevetne sobe isključivo na UPIT)

- Smeštaj u hotelu 3* u okolini Vićence na bazi 1 noćenja sa doručkom(doručak kontinentalni)

- Usluge licenciranog vodiča

- Hotelske i gradske takse

- Troškove organizacije putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

Fakultativne izlete

1) Antib – Kan – 25€ ,

2) Doček Nove Godine u Monte Karlu – 20 €,

3) Monako-Monte Karlo – 25 €,

- Ulaznice za muzeje i lokalitete,

- Doplata za jednokrevetnu sobu – 132 €,

- Međunarodno putno – zdravstveno osiguranje

- Individualne troškove putniika

 

NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.


NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 30 % prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;

- Odloženo plaćanje na rate: 40 % prilikom rezervacije, ostatak ( 60% ) na 3 jednake mesečne rate čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu;

- Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

 

REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA SRBIJE U FRANCUSKU

COVID 19 uslovi putovanja I boravka u Francuskoj: od 01.08.2022. su ukinute sve mere I ograničenja za putovanje u Francusku Covid-19 – услови за путовање | Министарство спољних послова (mfa.gov.rs)

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

HOTEL – AZUREA 3* ili sličan u Nici. Hotel Azurea je ponovo otvoren 01. juna 2022. godine, posle kompletnog renoviranja i promene vlasništva. Sada je to veoma prijatan hotel u samom centru Nice. Smešten ja na samo na 2 minuta hoda od Železničke stanice Nica: Sve sobe su klimatizovane. Lokacija je odlična. Englesko šetalište je na 18 minuta hoda. Do Starog grada i trga Cours Saleya stiže se za 20 minuta hoda. Sobe u hotelu Azurea opremljene su flat-screen TV-om, mini-barom i sefom. Svaka soba ima sopstveno kupatilo sa tušem. Doručak je na bazi švedskog stola. Hotel Azurea ima lift i recepciju koja radi 24 časa dnevno. WiFi i ostava za prtljagsu besplatni za goste hotela.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti  želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

 

OPŠTE NAPOMENE:

- Svaka promena programa putovanja Azurna obala Nova Godina od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa,

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

- Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Azurna obala Nova Godina, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

Uz program Azurna obala Nova Godina važe Opšti uslovi putovanja Jungman travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021. Cenovnik br. 1 od 22.09.2022.

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS

Mi smo tu da osluškujemo vaše potrebe i da vam ponudimo jedinstveno putovanje u skladu sa vašim željama i budžetom. Želja i ideja o putovanju su dovoljne a mi smo tu da ih pretvorimo u stvarnost.

Kažite nam šta želite i mi ćemo znati šta da vam preporučimo
Sve možemo da odradimo on-line u jako kratkom roku
Dugogodišnje iskustvo u kreiranju turističkih putovanja
Mnogo zadovoljnih korisnika usluga