Malta Nova Godina 2024 Avionom
TopTravel » Nova Godina 2024  » Malta Nova Godina 2024 Avionom

MALTA

DOČEK NOVE 2024. GODINE

29.12.2023. - 01.01.2024.

4 dana / 3 noćenja / avionom

DOČEKAJTE SA NAMA NOVU GODINU NA MALTI

Maltu čini pet ostrva od kojih je najveće istoimeno ostrvo – Malta, zatim Gozo, Comino (sa svega 4 stalno naseljena stanovnika), Cominoto i Filfla. Glavni grad Malte je Valeta - utvrđenje, tvrđava prepuna spomenika krstaške istorije, palata i crkava, koje je u XVI veku osnovao, Žan De La Vale. Glavna letovališta su: Sliema, St. Džulijans, Kavra, Buđiba i Meliha. Iskoristite mogućnost da upoznate ovu neobičnu zemlju i njenu bogatu kulturno umetničku baštinu, da se upoznate sa njenom bogatom istorijom kao i da uživate u ukusnoj, tipično mediteranskoj kuhinji.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.DAN, BEOGRAD – MALTA
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u 09.30h. Let za Maltu kompanijom Air Serbia JU 892 u 11.55h. Sletanje je planirano u 13.50h. Po sletanju na aerodrom odlazak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.


2.DAN, MDINA – VALETA – VRTOVI BARAKA

Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet koji obuhvata posetu Valete, Mdine i Baraka vrtova. Pešačko razgledanje istorijskog centa glavnog grada, šetnja pored katedrala Jovana Krstitelja i kapela sa slikama Karavađa (njegovo najveće platno “Odsecanje glave Sv.Jovana Krstitelja”), palate Velikog Majstora malteškog reda (sagrađena 1571. god) i obilazak vrtova Baraka sa pogledom na luku Valeta i “Tri Grada” gde su boravili Malteški vitezovi pre zidanja nove prestonice. Vožnja do Mdine, prve prestonice Malte i šetnja kroz Grad Tišine. Slobodno vreme. Povra

tak u grad. Noćenje.


3.DAN, TRI GRADA – PLAVA PEĆINA - MARSAXLOK
Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet na jug Malte koji započinje razgledanjem Tri grada: Vitoriosa (Birgu), Cospicua i Senglea (gde su Malteški vitezovi boravili pre zidanja nove prestonice) i šetnjom pored crkve Sv.Laurens, Palate inkvizicije i Pomorskog muzeja sve do šetališta uz more. Nastavlja se posetom ribarskom selu, Marsaxlok, poznatom po tipičnim, šarenim čamcima i ribljoj pijaci. Plava pećina predstavlja skup morkih pecina duž jugoistone obale Malte i popularna je turistička atrakcija. Slobodno vreme. Povratak u grad. Noćenje.


4.DAN, MALTA – BEOGRAD

Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme do transfera na aerodrom. Let za Beograd (JU 893) u 15.45h. Sletanje u Beograd u 17.40h. Kraj Programa.

MALTA CENOVNIK NG 2024

POPUSTI:

- deca od 0 – 2 godine plaćaju 35€ u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)

- deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju pomoćni ležaj u hotelu, na upit)

- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 80 €


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- avionski prevoz na relaciji Beograd – Malta – Beograd kompanijom Air Serbia

- aerodromske takse i obavezno osiguranje u avio saobraćaju ( 56 evra, podložne su promeni)

- smeštaj na Malti (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama

- autobuski transfer aerodrom – hotel – aerodrom

- troškove organizacije aranžmana

- usluge lokalnog vodiča

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka

- ulaznice i fakultativne izlete

- obaveznu gradsku komunalnu taksu na Malti za boravak u hotelima sa 3* – 0.5 € po noćenju / po osobi

 

NAČINI PLAĆANJA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do: Za polaske od 01.10. do 31.12.2023…       15.04.2024.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 10 dana pred put, a ostatak od 50% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 10 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

- Mdina, Valeta, vrtovi Baraka – 40 € (ulaz u katedralu Sv. Jovana se naplaćuje dodatno - 15e po osobi)

- Jug Malte - 40 €

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino- partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

 

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU:

HOTEL KENNEDY NOVA 4* https://kennedynova.com/

Hotel se nalazi na obali mora u centru malteškog letovališta Sliema. Na vrhu hotela se nalazi terasa sa predivnim pogledom na more. Sve sobe imaju kupatilo (tuš/wc), fen, SAT TV, telefon, klima uređaj i sef uz doplatu. U sastavu hotela je restoran, snack bar, bar na krovu pored bazena.


NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

- Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj. )

- Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

 

OPŠTE NAPOMENE:

- Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana dostave ispravan broj mobilnog telefona

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

- Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 23kg) i 1 ručni prtljag (maksimum 8 kg) koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož. ) i tečnost preko 100 ml

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

- U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno

- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak. )

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

- Svaka zemlja ima sopstvene propise kojima reguliše ulazak stranih državljana na svoju teritoriju. Propise o pasošu, vizama i zdravstvenim uverenjima širom sveta možete da proverite na IATA Travel Centre sajtu: www.iatatravelcentre.com.

- Svim putnicima savetujemo da se upoznaju sa propisima i uslovima za ulazak u zemlju u koju putuju na zvaničnim internet stranicama njihovih državnih organa ili na internet stranicama diplomatskih i konzularnih predstavništava zemlje. Putnici su dužni da pribave neopohodna putna dokumenta i vize za sebe i svoju decu i da se pridržavaju svih propisa zemalja u koje putuju, iz kojih polaze ili kroz koje prolaze.

- Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

- Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija u zavisnosti od raspoloživosti aviona. Postoji mogućnost pomeranja predviđenih vremena i to zavisi od avio kompanije. U slučaju večernjih i noćnih letova postoji mogućnost da se ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se po dolasku u hotel dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.63/2021 kategorija A. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Cenovnik za Maltu (Viva sezona 2023. godine, avion, 5 dana) br.1 od 09.09.2023.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS

Mi smo tu da osluškujemo vaše potrebe i da vam ponudimo jedinstveno putovanje u skladu sa vašim željama i budžetom. Želja i ideja o putovanju su dovoljne a mi smo tu da ih pretvorimo u stvarnost.

Kažite nam šta želite i mi ćemo znati šta da vam preporučimo
Sve možemo da odradimo on-line u jako kratkom roku
Dugogodišnje iskustvo u kreiranju turističkih putovanja
Mnogo zadovoljnih korisnika usluga