Prag Nova Godina Afterparty 2024 Autobusom
TopTravel » Nova Godina 2024 » Prag Nova Godina 2024  » Prag Nova Godina Afterparty 2024 Autobusom

PRAG

AFTERPARTY

01.01.2023. - 06.01.2024.

6 dana / 3 noćenja / autobusom

Fakultativno: Karlove Vari i Drezden

Hotel CITY CENTER 3* u centru grada!

POLAZAK IZ ČAČKA, BEOGRADA I NOVOG SADA BEZ DOPLATE

Najveći i glavni grad Češke Republike,sa oko 1,2 miliona stanovnika.Nalazi se na reci Vltavi,koja razdvaja Prag na 4 dela(Stari Grad, Novi Grad,Hradčani,Mala Strana). Osnovan je u 9.veku dolaskom Slovena u Češku,predstavlja jedinstven kompleks kulturnih spomenika.Danas je Prag evropska metropola,grad pun mogućnosti za kvalitetan provod,od tržnih centara,do restorana i pivnica u kojima se služi čuveno češko pivo.

PROGRAM PUTOVANJA AFTERPARTY:
1.DAN, ČAČAK, BEOGRAD, NOVI SAD – PRAG
Sastanak učesnika putovanja u Čačku na parkingu kod TC Roda, polazak autobusa u 17:00 sati. Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt parka na Ušću) u 20:00 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Iz Novog Sada polazak ISPRED BIVŠE AS ATP VOJVODINA (podložno promeni)u 21:00 h. Putovanje preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora. Noćna vožnja.


2.DAN, PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: praški dvorac – Hradčani, katedrala Svetog Vida, bazilika Svetog Đorđa, Mala Strana, Karlov most, spomenik Karlu IV, šetnjom do Staromjestskih namjesti i čuvenog Astronomskog sata – Orloja i Tinske crkve. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. Noćenje.

 

3.DAN, PRAG – KARLOVE VARI (fakultativno)
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Karlovih Vari, najlepše češke banje. Po dolasku obilazak banjskog grada uz laganu šetnju pokraj reke Teple uz najveće atrakcije Karlovih Vari: banjske kuće Lazne I i III, Hotel Pupp, neorenesansno pozorište, skulptura dobrog vojnika Švejka, kolonade sa lekovitim izvorima, barokna katedrala Svete Marije Magdalene… Slobodno vreme. Povratak u Prag. Noćenje.


4.DAN, PRAG – DREZDEN (fakultativno)

Doručak. Slobodan dan u Pragu ili odlazak na celodnevni fakultativni izlet u Drezden. Razgledanje grada: Opera Zemper, Palata Cvinger (u kojoj je 5 muzeja), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (danas državni muzej u okviru koga je i Zeleni trezor), palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most… Povratak u Prag u večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

 

5.DAN, PRAG – ČAČAK, BEOGRAD, NOVI SAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno vožnja brodom po Vltavi. Polazak za Srbiju u 16:00 sati. Noćna vožnja.

 

6.DAN, ČAČAK, BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak na polazno mesto u ranim jutarnjim satima. Kraj programa.

prag cenovnik afterparty 2024

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga hrane i pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

- 3 noćenja sa doručkom u hotelu City Center 3* u samom centru grada,

- Razgledanje i obilaske prema programu;

- Usluge lokalnog vodiča u Pragu;

- Usluge turističkog vodiča tokom putovanja;

- Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Fakultativne izlete:

- Karlove Vari– 25€ odrasli/ 15 € deca;

- Drezden – 30 € odrasli / 20 € deca;

- Vožnja brodom po Vltavi ( vožnja traje 1 sat ) 10 € odrasli / 8 € deca;

- Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo  na upit;

- Gradska taksa u iznosu od 50 CZK (oko 2 €) po osobi po noći – plaća se na recepciji hotela;

– Doplata za transfer iz Kragujevca, Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, iz Požege 1000 RSD (minimalan broj za realizaciju transfera je 4), iz Valjeva 1 500 RSD (minimalan broj za relaizaciju 2 putnika), iz Niša 25€ (nema ograničenja)

- Međunarodno putno – zdravstveno osiguranje,

- Individualne troškove putniika.

 

NAČINI PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 30 % prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja;

- Odloženo plaćanje na rate: 40 % prilikom rezervacije, ostatak ( 60% ) na 3 jednake mesečne rate čekovima građana, realizacija svakog 10. ili 20. u mesecu;

- Plaćanje karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;

- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Jungman travel.

 

POPUST:

Deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe ostvaruju popust 20 €.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.

Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom

 

NAPOMENE:

 - Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa,

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta, - Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja(redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće,

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

- Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Jungman travel, licenca Ministarstva turizma OTP 187/2021. Cenovnik br. 1 od 22.09.2023.

ZAŠTO REZERVISATI KOD NAS

Mi smo tu da osluškujemo vaše potrebe i da vam ponudimo jedinstveno putovanje u skladu sa vašim željama i budžetom. Želja i ideja o putovanju su dovoljne a mi smo tu da ih pretvorimo u stvarnost.

Kažite nam šta želite i mi ćemo znati šta da vam preporučimo
Sve možemo da odradimo on-line u jako kratkom roku
Dugogodišnje iskustvo u kreiranju turističkih putovanja
Mnogo zadovoljnih korisnika usluga